ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ОСОБИСТІСНИЙ ТА СУСПІЛЬНИЙ КОНТЕКСТ ОПАНУВАННЯ ПРОФЕСІЇ МАЙБУТНІМИ ПСИХОЛОГАМИ

Journal: Bulletin of Postgraduate education: collection of scientific papers. Series «Social and behavioral sciences» Category "B" (Vol.3, No. 32)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 9-19

Keywords : професійна підготовка; майбутній психолог; просоціальність; уявлення; особистісні потреби; запити суспільства;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Статтю присвячено вивченню уявлень майбутніх психологів про потенційне коло запитів сучасного суспільства щодо психологічної практики та бачення своєї майбутньої професійної самореалізації як психолога. Дослідженням підтверджено, що уявлення студентів про майбутню свою працю в якості психолога є соціально-орієнтованими. Водночас опанування цієї професії виявилось залежним від особистісного контексту його учасників, що може суттєво розмежовувати громадсько- соціальний та особистісно-професійний контекст в її реалізації. Доведено, що визнання професійної психологічної роботи як категорію «праці» посилює ресурсність благодійного вкладу психолога в допомогу населенню в тому числі і в екстремальних ситуаціях, якими наразі, є зона бойових дій в Україні. Результати дослідження надають можливість засвідчити, що потреба у опануванні психологічної професії народжується із досвіду власних складних переживань індивідуального та сімейного характеру, спонукаючи до опанування методів психологічної самодопомоги. Водночас професійна праця психолога вимагає від студентів перегляду власних поглядів в питаннях розмежування психологічної компетентності щодо власного життя і професійної роботи психологом.

Last modified: 2017-11-28 20:40:26