ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Bulletin of Postgraduate education: collection of scientific papers. Series "Social and Behavioral Sciences; Management and Administration" (psychological, economy, public administration). Category «B» >>

Vol.3, No.32

Publisher: State Institution Higher Educational «University of Educational Management»

Publishing Date: 2017-06-21

 1. ОСОБИСТІСНИЙ ТА СУСПІЛЬНИЙ КОНТЕКСТ ОПАНУВАННЯ ПРОФЕСІЇ МАЙБУТНІМИ ПСИХОЛОГАМИ

  Authors: Бевз Галина Михайлівна

 2. ОСНОВНІ ПАРАДИГМАЛЬНІ ПОЗИЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ

  Authors: Боковець Ольга Ігорівна

 3. SOCIO-PSYCHOLOGICAL PROBLEMS AND MECHANISMS OF BRAND COMMUNICATION IN THE SPHERE OF EDUCATIONAL SERVICES

  Authors: Olena Bondarchuk

 4. ORGANIZATIONAL CULTURE OF SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS: STAFF’S’ ASSESSMENT OF REAL AND DESIRABLE TYPES OF CULTURE

  Authors: Volodymyr Ivkin

 5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНОЇ САМОЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

  Authors: Гальцева Тетяна Олексіївна

 6. ВІРТУАЛЬНА АГРЕСІЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

  Authors: Дзюба Тетяна Михайлівна

 7. ЗДАТНІСТЬ ДО ГЕНЕРУВАННЯ ГУМОРУ: ЗВ’ЯЗКИ З ЕМОЦІЙНИМ ТА НЕВЕРБАЛЬНИМ ІНТЕЛЕКТОМ І ОСОБИСТІСНИМИ ФАКТОРАМИ ПРИ ПСИХІЧНІЙ ПАТОЛОГІЇ

  Authors: Крупельницька Людмила Францівна Шпортун Оксана Миколаївна

 8. ВІД СТИЛЮ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДО СТИЛЬОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСОБИСТОСТІ: ГЕНЕЗА УЯВЛЕНЬ

  Authors: Санніков Олександр Ілліч

 9. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВІДБІР МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ПІД ЧАС ВСТУПУ ДО ВИШУ

  Authors: Сухенко Яна Валеріївна

 10. ДО ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

  Authors: Перегончук Наталія Василівна Чумак Тетяна Олександрівна