ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ОСНОВНІ ПАРАДИГМАЛЬНІ ПОЗИЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ

Journal: Bulletin of Postgraduate education: collection of scientific papers. Series «Social and behavioral sciences» Category "B" (Vol.3, No. 32)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 20-33

Keywords : особистість; інноваційний потенціал; структурна організація; парадигмальна позиція; дисипативна система.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Суспільна важливість ролі інноваційного потенціалу особистості, що полягає в продуктивній новаторсько-інноваційній діяльності, актуалізує пошук його структурних компонентів. Теоретично обґрунтовано інноваційний потенціал особистості як дисипативної системи, змістовими ознаками якої є відкритість, нелінійність та нерівнозначність. Розроблено дисипативну модель інноваційного потенціалу особистості, яка представлена системою внутрішніх (ціннісно-мотиваційних, когнітивних, креативних, емоційно-вольових та регулятивних) та зовнішніх (матеріальних та нематеріальних) ресурсів, які під впливом соціального середовища визначають здатність особистості до створення, освоєння та використання «нового»

Last modified: 2017-11-28 21:33:14