ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ЗДАТНІСТЬ ДО ГЕНЕРУВАННЯ ГУМОРУ: ЗВ’ЯЗКИ З ЕМОЦІЙНИМ ТА НЕВЕРБАЛЬНИМ ІНТЕЛЕКТОМ І ОСОБИСТІСНИМИ ФАКТОРАМИ ПРИ ПСИХІЧНІЙ ПАТОЛОГІЇ

Journal: Bulletin of Postgraduate education: collection of scientific papers. Series «Social and behavioral sciences» Category "B" (Vol.3, No. 32)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 79-97

Keywords : здатність до генерування гумору; емоційний інтелект; невербальний інтелект; особистісні фактори; психічні розлади.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті подано результати емпіричного дослідження здатності до генерування гумору та її зв'язків з емоційним, невербальним інтелектом та особистісними факторами у осіб з різними видами психічних розладів. У дослідженні взяли участь особи з діагнозами: параноїдна шизофренія, циклотимія, дистимія, невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади, психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин, розумова відсталість, синдром Аспергера. Проаналізовано відмінності у змісті генерованого гумору у осіб з різними видами психічних розладів.

Last modified: 2017-11-28 21:46:02