ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Müştak-ı Bitlisî’nin Divan’ında Yer Alan Farsça Şiirlerde Tasavvuf Unsurları Ve Kişiler

Journal: Journal of History and Future (Vol.3, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 298-320

Keywords : Bitlis; Muş; Divan edebiyatı; Tasavvuf; İnsanı kâmil;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu makalede XVIII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIX. yüzyılın ilk yarısında Bitlis'te doğan önemli bir mutasavvıf olan Müştak-ı Bitlisî'nin “Divan-ı Müştak Baba” adlı eserinde şimdiye kadar çevrilmemiş Farsça şiirleri “tasavvuf unsurları” konu başlığı altında makalede çalışılacaktır. Müştak-ı Bitlisî, gerek tasavvufi yönü gerek şiirdeki dehası ile Türk edebiyatında adından söz ettiren bir edebiyatçıdır. Makalede Farsça şiirlerindeki tasavvufi etkiyi belli mazmunlar ışığında açıklayarak Türk edebiyatında pek çalışılmamış Muştak-ı Bitlisî'nin “Divan-ı Muştak Baba” eserindeki Farsça şiirleri incelenecektir. “Divan- ı Müştak Baba” adlı eserde yazılan elli altı şiir bu amaçla “karşılaştırmaya” dayalı olarak makalede incelenip; Farsça şiirlerin metinleri Türkçe karşılıklarıyla birlikte verilecektir. Şiir alanındaki yetkinliği ile adından söz ettiren Müştâk-ı Bitlisî'nin Farsça şiirleri bu çalışmayla edebiyat ve tarih bağlamında ele alınmıştır.

Last modified: 2018-01-02 20:09:52