ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

İSLAM TÜRKAY’IN “TÜRK OĞLU TÜRKEM MEN” BAŞLIKLI ŞİİRİNİN ORHUN YAZITLARI İLE METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Journal: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi (Vol.6, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 2232-2255

Keywords : Orhun Yazıtları; İslam Türkay; “Türk Oğlu Türkem Men” başlıklı şiir; metinlerarasılık; ilişki;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Düşüncelerin, duyguların işlenmesi sonucunda yazınsal olarak karşımıza çıkan metinler aslında birbirinin devamı niteliğinde, birbirinden izler taşıyan, ortaklıklar barındıran ürünlerdir. Türk yazı dili içerisinde ayrı bir yere ve öneme sahip olan Orhun Yazıtları da içerdikleri kültürel ögeler ile Türk Dünyası'nda pek çok şaire ve yazara ilham kaynağı olmuşlardır. Azerbaycan coğrafyasının yetiştirdiği önemli şairlerden biri olan İslam TÜRKAY da Orhun Yazıtları'ndan ve eski Türk yaşayış ve inanışından beslenen şairler arasında yer almaktadır. Şairin Eşgim Menim Dar Ağacım adlı eserinde yer alan “Türk Oğlu Türkem Men” başlıklı şiirde bunu açıkça görmek mümkündür. Bu yazıda “Türk Oğlu Türkem Men” başlıklı şiir ile Orhun Yazıtları arasındaki metinlerarasılık bağını ortaya çıkarmak amacıyla her iki metin karşılaştırmalı olarak incelenmiş; metinlerdeki ortak ögeler (yaratılış, yaşayış ve inanış, töre, tarihî ve kültürel bağlar, toprağa, suya, vatana, devlete ve millete önem verme, atalar kültü, Türklük gurur ve şuuru, birlik ve bütünlük…) tespit edilmiştir.

Last modified: 2018-01-19 16:14:03