ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi >>

Vol.6, No.4

Publisher: Cengiz ALYILMAZ

Publishing Date: 2017-12-15

 1. PROF. DR. EFRASİYAP GEMALMAZ’IN 80. YAŞI DOLAYISIYLA

  Authors: Cengiz ALYILMAZ

 2. ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNDE SAYGI BİLDİREN (yarlıġḳa-, ötün-, tegin-, yükün-) YARI TASVİR FİİLLERİ

  Authors: Ülkü POLAT

 3. AŞÇILIK RİSALESİ (RİSALE-İ AŞ-FEZLİK)

  Authors: Serap ALPER

 4. İRAN KİTAPLIKLARINDA BULUNAN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜKLERİ

  Authors: Farhad RAHİMİ

 5. ÇAĞATAY TÜRKÇESİ ESERLERİNDEN GARİP SENEM ŞAH (Dil İncelemesi - Metin - Aktarım)

  Authors: Ümit EKER

 6. SÜHEYL Ü NEVBAHÂR ve TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE boyla- FİİLİ ÜZERİNE DÜZELTMELER

  Authors: Sadettin ÖZÇELİK

 7. KUÇGUNDI “SOĞAN” SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİ ÜZERİNE

  Authors: Ezgi DEMİREL

 8. “DALYAN” KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE

  Authors: Ferdi GÜZEL

 9. GEÇİŞLİ DURUM EYLEMLERİNDE YAPTIRIM EKİNİN KULLANIMI

  Authors: Kerime ÜSTÜNOVA

 10. TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA SESLENME SÖZLERİ

  Authors: Merve Demirbaş

 11. TÜRK DİLİNDE DAHA ÇOK ÇABA İSTEYEN DEĞİŞİMLER

  Authors: Jale ÖZTÜRK

 12. TÜRKÇEDE ÇEKİLİM İLKESİ VE TABANA YANAŞIKLIK HİYERARŞİSİ

  Authors: Turgay SEBZECİOĞLU

 13. İSLAM TÜRKAY’IN “TÜRK OĞLU TÜRKEM MEN” BAŞLIKLI ŞİİRİNİN ORHUN YAZITLARI İLE METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

  Authors: İsmail ÇOBAN

 14. KIRGIZ TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDAKİ YALANCI EŞDEĞERLER

  Authors: Mayramgül DIYKANBAYEVA

 15. MAHTUMKULU’NUN DİLİNDE KUŞ ADLARI

  Authors: Osman YILDIZ

 16. BÂKÎ’NİN “SÖYLEN SÖYLESÜN” REDİFLİ GAZELİNİN YAPISALCILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Authors: Hamdullah OKAY

 17. CÂM-I CEM-ÂYÎN’DE CEM SULTAN’IN TALİHSİZ HAYAT HİKÂYESİ VE YENİ ŞİİRLERİ

  Authors: İdris KADIOĞLU

 18. MUHİBBÎ DÎVÂNI’NDA EĞLENCE MECLİSLERİ VE ÇEŞİTLİ UNSURLARI

  Authors: Armağan ZÖHRE

 19. KISSA-İ KERB GÂZÎ VE HİKÂYE-İ MUHAMMED HANEFÎ’NİN MENSUR BİR NÜSHASI

  Authors: Kadriye YILMAZ - Ayşe Gül CANYILDIRAN - Hatice GEZER

 20. TAHİR OLGUN’UN MANZUM BATI EDEBİYATI TARİHİ

  Authors: Levent Ali ÇANAKLI

 21. MEHMET AKİF ERSOY’UN TÜRK DÜNYASI ŞAİRLERİNDEKİ TESİR ALANINA BİR BAKIŞ

  Authors: Atıf AKGÜN

 22. İSTİKLÂL MARŞI’NIN TEMEL KAVRAMLARI

  Authors: Gencay ZAVOTÇU

 23. KADIN DERGİLERİNDE ÖNCÜ BİR ERKEK AHMET EDİP VE EV HOCASI DERGİSİ

  Authors: Duygu OYLUBAŞ KATFAR

 24. A HISTORICAL AND CRITICAL SURVEY OF COMPARATIVE LITERATURE IN TURKEY

  Authors: Elmas ŞAHİN

 25. KURGUDAN GERÇEĞE OSMAN NEVRES

  Authors: Tülin ARSEVEN

 26. TOPLUMSAL ÇÖZÜLÜŞÜN KISKACINDA KADIN OLMAK: AFRODİT BUHURDANINDA BİR KADIN

  Authors: Burak ARMAĞAN

 27. YUSUF ATILGAN’IN ROMANLARINDA KAHRAMAN TİPOLOJİSİ

  Authors: İrfan Murat YILDIRIM

 28. JOSEPH CAMPBELL’IN MONOMİT AŞAMALARI BAĞLAMINDA DEDE KORKUT’UN BEGİL OĞLU EMREN’İN BOYU DESTANI

  Authors: Dinçer ATAY

 29. BAMSI BEYREK DESTANINDA SELAMLAŞMA

  Authors: Mehmet ALPTEKİN - Tuba KAPLAN

 30. TRABZON ÇEVRESİNDE TÜTÜN KAÇAKÇILARI VE KOLCULAR ETRAFINDA OLUŞAN ANLATILAR

  Authors: Mustafa AÇA - İskender KELEŞ

 31. BİLİNMEYEN BİR YATIR VE BATTAL GAZİ DESTANI BAĞLAMINDA AZİZ MAMAS’TAN CAMBAZ PİR’E KUTSAL’IN SÜREKLİLİĞİ

  Authors: Cavit GÜZEL

 32. KAYBOLMAKTA OLAN BİR MADDİ KÜLTÜR GELENEĞİ: BURSA’DA TAKUNYACILIK

  Authors: Hülya TAŞ

 33. TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Authors: Müberra ÇELİK - Murat ŞENGÜL

 34. 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ TÜRKÇE DERSİ ÖZ YETERLİK ALIGILARI İLE İLİŞKİSİ

  Authors: Berna ÜRÜN KARAHAN

 35. DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SENTEZCİ YAKLAŞIM

  Authors: Bilginer ONAN

 36. DİL FELSEFESİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

  Authors: İrem BAYRAKTAR - Olcay BAYRAKTAR - Erhan DURUKAN

 37. ÖZEL AMAÇLI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTABI ÖNERİSİ: BANKACILIK TÜRKÇESİ

  Authors: Önder ÇANGAL - Serdar YÖRÜSÜN

 38. ORTAOKUL DERS KİTAPLARINDAKİ KURGUSAL METİNLERLERDEN HAREKETLE DEĞERLER ANALİZİ: TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN ÖRNEĞİ

  Authors: Oğuzhan YILMAZ - Yasin Mahmut YAKAR - Mahmut Abdullah ARSLAN - Lyudmila SAFRANOVA - Gulnaz SATBAY

 39. TEMALARIN ÖĞRETİMİNDE ŞİİR DİLİNDEN YARARLANMA: ÂŞIK VEYSEL ÖRNEĞİ

  Authors: Yıldız YENEN AVCI

 40. REHBER ÖĞRETMENLİĞİN MURPHY YASALARI

  Authors: Selami SÖNMEZ

 41. DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YER ALAN “TABLO VE DİYAGRAM OKUMA” BECERİSİNİ KAZANMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

  Authors: İsmail Hakan AKGÜN - Fatma BULUT ÖZKAR

 42. STUDY INTO THE VIEWS OF CLASSROOM TEACHERS UPON INTEREST-BASED LEARNING IN PRIMARY SCHOOLS

  Authors: Fethi KAYALAR - Türkan Güler ARI

 43. OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ PİYANO EĞİTİM METOTLARI ÜZERİNE BİR GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME

  Authors: Bülent HALVAŞİ

 44. PROFESYONEL KAYIT STÜDYOLARINDAKİ TONMAİSTERLERİN EĞİTİM DURUMLARI VE MÜZİKSEL ÜRETİME KATKILARI

  Authors: İsmet ARICI - İbrahim BİRDAL

 45. AVRASYA KONAR GÖÇERLERİNİN SOSYOEKONOMİK YAPILARI VE YAŞAM TARZLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Authors: İbrahim Doğukan DOKUR

 46. BALKANLARDA KOMİTACILIK VE ÇETECİLİK: II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ MECLİS-İ MEBUSAN OTURUMLARINDA YAPILAN TARTIŞMALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

  Authors: Mehmet ÇANLI

 47. ANADOLU ALEVİLİĞİNDEKİ “DÜŞKÜNLÜK” CEZASININ DİNLER TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Authors: Abdulkadir KIYAK

 48. PROF. DR. SERHAN ALKAN İSPİRLİ'NİN KARSLI HACI MEHMED RIFAT DİVANI (İNCELEME-METİN) ADLI ESERİ ÜZERİNE

  Authors: Halime ÇAVUŞOĞLU

 49. RAHMANKUL BERDİBAY’ın, BAYKAL’DAN BALKAN’A ADLI ESERİ ÜZERİNE

  Authors: Mehmet EREN

 50. PROF. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK’UN DİVANÇE-İZMİR MÜFTÜSÜ MEHMED SAİD EFENDİ ADLI ESERİ ÜZERİNE

  Authors: Türker Barış BULDUK

 51. PROF. DR. AZMİ BİLGİN’İN ENÎSÜ’L-CELÎS ADLI ESERİ ÜZERİNE

  Authors: Abdülhakim KILINÇ

 52. DR. NURŞAT BİÇER’İN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TARİHİ ADLI ESERİ ÜZERİNE

  Authors: Faruk POLATCAN

 53. DR. MUHAMMED HÜKÜM’ÜN ŞAİR - SOSYOLOG: KEMAL TAHİR ADLI ESERİ ÜZERİNE

  Authors: Yakup ALAN