ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TAHİR OLGUN’UN MANZUM BATI EDEBİYATI TARİHİ

Journal: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi (Vol.6, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 2362-2388

Keywords : Tahir Olgun; Batı edebiyatı; manzum tarih.;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Tahir Olgun, Türk edebiyatının önemli ve çok yönlü simalarındandır. Değişik türlerde kaleme aldığı eserleri arasında, manzum edebiyat tarihleri de bulunmaktadır. Bunlardan biri, 1937'de yazdığı fakat yayımlamadığı 19. Asrın Yarısına Kadar Garp Edebiyatı Tarihi'ne Dair Manzum Bir Muhtıra adlı bir Batı edebiyatı tarihidir. Bu eser, bildiğimiz kadarıyla, Batı edebiyatı hakkında Türkçede yazılmış ilk ve tek manzum tarihtir. Bu manzume de dâhil olmak üzere, Tahir Olgun'un edebiyat tarihi alanında nazım yahut nesir olarak kaleme aldığı eserler, edebiyat hocalığı zamanında hazırladığı ders notlarına dayanmaktadır. Bu sebeple eserde didaktik bir yaklaşım vardır. Eski Yunan ve Latin edebiyatları hakkında kısa bir girişten sonra 13. asırdan başlayarak önde gelen Avrupa ülkelerinin edebiyatları ve önemli edebî şahsiyetleri hakkında genel bilgiler veren yazar, bu dönemleri ve sanatçıları şiir, nesir, tarih, roman ve komedi gibi başlıklar altında değerlendirmiş; ayrıca bazı edebî akımlar için ayrı başlıklar açmıştır. Asıl uzmanlığı Batı dilleri ve edebiyatları üzerine olmayan Tahir Olgun, bu eseri yazarken kendi döneminde telif ya da tercüme edilmiş olan Batı edebiyatı tarihlerinden bolca yararlanmış; bununla birlikte kendi yorumlarına da yer vermiştir.

Last modified: 2018-01-19 16:19:52