ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Застосування інтеграційних зв’язків при викладанні фізики

Journal: Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ (Vol.-, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 213-217

Keywords : iнтеграцiйнi зв’язки; навчальна дiяльнiсть; науковий свiтогляд;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

В данiй статтi обгрунтовується необхiднiсть iнтеграцiйних зв'язкiв фiзики з природничими дисциплiнами. В процесi експерименту було доведено, що iнтеграцiйнi зв'язки мiж дисциплiнами забезпечують ефективнiсть навчальноїдiяльностi i сприяють розвитку в учнiв цiлiсного наукового свiтогляду

Last modified: 2018-02-21 05:56:48