ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Використання обчислювальної технiки при викладаннi фiзики у вищих навчальних закладах першого рiвня акредитацiї

Journal: Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ (Vol.-, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 194-202

Keywords : Iнновацiйний пiдхiд до процесу навчання; методичнi системи навчання; розвиток комп’ютерних технологiй навчання; рограмно-педагогiчний засiб.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Стаття присвячена проблемi застосування комп'ютерних технологiй у навчально-виховному процесi з фiзики. В нiй представленi результати дослiдження впливу комп'ютерних технологiй на якiсть знань та рiвень навчальних досягнень студентiв ВНЗ першого рiвня акредитацiї.

Last modified: 2018-02-21 18:16:54