ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Türkiye’de Çocuk Hakları Bağlamında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi

Journal: MANAS Journal of Social Studies (Vol.6, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 77-94

Keywords : Çocuk; çocuk hakları; lisansüstü; araştırma eğilimi; tez çalışması.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu araştırma, Türkiye'de çocuk hakları bağlamında gerçekleştirilmiş tez çalışmalarının, çeşitli açılardan incelenmesi ve araştırma eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yaklaşımına uygun olarak tasarlanan araştırma, betimsel desene sahiptir. Araştırma verilerinin edinilmesinde, doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada, ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen toplam 133 lisansüstü tez çalışması incelenmiştir. Araştırma verilerinin analizi, içerik analizi tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, tez çalışmalarının; genel kategorisi, konu alanı, yayın yılı, yayın dili, danışman kişi akademik unvanı, tezin; üniversitesi, enstitüsü, araştırma yöntemi ve deseni, örneklem türü, örneklem seçim yöntemi, örneklem sayısı, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemleri açısından elde edilen bulgularına yer verilmiştir. Araştırma sonucunda, bu bulgulara dayalı olarak; konu ile çalışmalar yürüten araştırmacılara yönelik ve ilgili konu bağlamında gerçekleştirilecek yeni bilimsel araştırmalara yönelik görüş ve öneriler geliştirilmiştir.

Last modified: 2018-03-26 17:25:49