ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Destinasyon Pazarlamasında Belediye Web Sayfalarının Önemi: Türkiye’deki Büyükşehir Belediyelerinde Bir İnceleme

Journal: MANAS Journal of Social Studies (Vol.2, No. 4)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 47-62

Keywords : Büyükşehir belediyeleri; destinasyon pazarlaması; turizm; web sitesi.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bir yerel yönetim birimi ve belediyecilik anlamında en geniş yapı ve örgütleniş biçimine sahip olan büyükşehir belediyelerinin, sınırları içerisindeki destinasyonu turizm açısından pazarlamasında web siteleri büyük öneme sahiptir. Söz konusu önemden hareketle, bu çalışmada Türkiye'deki büyükşehir belediye web sayfaları üzerinde bir inceleme yapılmış ve elde edilen sonuçlar “bir destinasyonun turizm açısından pazarlanmasında web sitelerinin rolü” çerçevesinde yorumlanarak öneriler geliştirilmiştir. Araştırma kapsamında büyükşehir belediye web sayfalarındaki turizm ile ilgili faaliyetleri belirlemede, araştırmacılar tarafından oluşturulan bilgi formu kullanılmış olup, elde edilen bulgular, literatür desteği doğrultusunda değerlendirilerek yorumlanmış ve öneriler geliştirilmiştir. Çalışmadaki bulgulara göre, araştırma kapsamındaki büyükşehir belediyelerinin hemen hepsinin web sitesinde turizm açısından güncel bilgilere yer verilmekle birlikte, özellikle turizmden önemli ölçüde yararlanan illerin (İstanbul, Antalya, Konya) belediye “web siteleri” bu faaliyetlerinde daha aktif olduğu belirlenmiştir.

Last modified: 2018-03-28 01:46:44