ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Journal: Sağlık Yönetimi Dergisi (Healthcare Management Journal) (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 13-24

Keywords : Sağlık hizmetleri; İnsan kaynakları; Planlama; Türkiye;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Sağlık hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi süreçlerin aktif olarak işleyişi ve hizmetlerin sürdürülebilirliği için büyük öneme sahiptir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlık insan gücü planlaması; önceden belirlenmiş sağlık hedef ve amaçlarını başarmak için gerekli tutum, beceri ve bilgiye sahip insan gücü sayısını tahmin etme sürecidir. Bu tahmin sürecinde hizmetin gerektirdiği nicelik ve nitelikte insan gücünü planlamak ve istihdam etmek çok önemlidir. Türkiye sağlık insan gücü bağlamında değerlendirildiğinde, 2000'li yıllar boyunca iyi bir mesafe kat ettiği görülmektedir. Ekonomik şartlardan kaynaklı olarak birtakım farklı istihdam ve planlama şekillerinin mevcudiyeti göze çarpmaktadır. Bu makalede, sağlık insan gücü planlama yaklaşımları, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu alandaki fikirleri ve Türkiye'nin mevcut durumu tartışılacaktır.

Last modified: 2018-05-17 17:42:07