ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ÖZEL SEKTÖR SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ETİK TUTUM İLE WHISTLEBLOWING ARASINDAKİ İLİŞKİ

Journal: Sağlık Yönetimi Dergisi (Healthcare Management Journal) (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 51-61

Keywords : Whistleblowing; etik tutum; sağlık işletmesi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Günümüz dünyasında iletişimin kolay ve hızlı yapılabiliyor olması nedeniyle etik dışı ve yasa dışı olaylar daha hızlı bir şekilde açığa çıkarılabilmektedir. Özellikle sağlık işletmelerinde meydana gelen etik ve yasadışı olayların açığa çıkarılması hem insan sağlığı için hem de kamu yararı için büyük önem arz etmektedir. Bu tip olayların açığa çıkması sağlık hizmetlerinde yapılacak hataları da minimum seviyelere indirmeye yardımcı olacaktır. Özellikle enfeksiyon kaynaklı komplikasyonların ve ölümlerin olması ve bu durumların açığa çıkarılması sağlık hizmetlerinde alınması gereken tedbirleri arttıracaktır. Bu çalışma İstanbul ili Anadolu yakasında hizmet vermekte olan 3 özel hastane çalışanı üzerinde anket yöntemi ile yapılmıştır. Çalışmada etik tutum ile whistleblowing arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmaya toplam 124 sağlık çalışanı katılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre etik tutum alt faktörleri olan idealizm, relativizm ve toplumsal alt faktörlerle whistleblowing alt faktörü olan içsel boyut arasındaki ilişkinin p<0,01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu tespit edilmiştir.

Last modified: 2018-05-17 17:45:03