ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Journal: Sağlık Yönetimi Dergisi (Healthcare Management Journal) (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 42-50

Keywords : Sağlık yönetimi; eğitim; eleştirel düşünme;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

İş hayatında yaşanan değişiklikler ve gelişmeler, aynı zamanda son derece hızlanmış olan küreselleşme ve artan rekabet neticesinde işletmeler son derece esnek ve rekabet edebilir birer yapıya dönüşmek zorunda kalmıştır. Bu bağlamda işletme yöneticilerinin sahip olması gereken özellikler de günümüz koşullarına göre yeniden şekillenmiştir. Bugün artık işletme yöneticilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin yüksek olması da kendilerinden beklenen özelliklerden bir tanesidir. Söz konusu sağlık hizmetleri olduğunda, iş süreçleri ile ilgili verilecek yanlış bir kararın sonuçları ağır olabilmektedir. Bu durumda hem sağlık işletmeleri hem de sağlık yöneticilerinin sorumlulukları artmaktadır. Bu araştırmanın amacı geleceğin sağlık yöneticilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin tespit edilmesidir. Araştırmaya katılanların %76.7 si kadın, %67.1 i öğrenci yurtlarında kalmakta, %33.2 sinin ailesinin gelir durumu 2001-3000 TL arasındadır. Katılımcıların yaş ortalaması 19.72+2.11' dir. Eleştirel düşünme ölçek ortalaması 3.83+0.40 bulunmuştur. Bu değer katılımcıların eleştirel düşünme eğilimlerinin ortalamanın üstünde olduğunu göstermektedir. Sağlık yönetimi öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin cinsiyet (p=0.556), kaldıkları yer (p=0.283) ve ailelerinin gelir durumuna (0.496) göre farklılık göstermediği ve yaş (p=0.923) ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisinin olmadığı saptanmıştır.

Last modified: 2018-05-17 17:44:25