ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Мережева економіка як форма соціально-економічної організації в глобальних координатах

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 36)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 33-38

Keywords : глобалізація; метаекономіка; мережа; мережеве суспільство; мережева економіка; віртуаліза-ція; економіка знань;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Глобалізація, діяльність транснаціональних корпорацій, розвиток інформаційно-комп'ютерних технологій стимулюють прискорене формування мережевої організації суспільства та його мережевої економічної основи в планетарному вимірі. У статті розглянуто особливості переходу від індустріально-ринкової економіки до інфор-маційно-мережевої як форми соціально-економічної організації діяльності в глобальному масштабі. Охарактеризо-вано фактори, які сприяють її формуванню і розширенню, структурні складові, переваги, протиріччя, перспективи функціонування. Розглянуто нові інструменти організації форм діяльності господарюючих суб'єктів.

Last modified: 2018-07-12 01:30:26