ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Природна рента як об'єкт бухгалтерського обліку й оподаткування

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 36)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 95-98

Keywords : бухгалтерський облік; оподаткування; рента; природна рента; природні ресурси; сталий розвиток.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Економічна теорія чітко визначає особливості рентних відносин на рівні держави, проте в бухгалтерському обліку немає будь-якої інформації щодо ренти. Недостатня увага ренті значно збільшує ризик недостовірної оцінки фінансового стану підприємств і впливає на об'єктивність та ефективність прийняття управлінських рішень. Тому метою дослідження є визначення сутності природної ренти як обʼєкта бухгалтерського обліку й оподаткування.Для вирішення вказаної проблеми окреслено особливості визнання природної ренти обʼєктом бухгалтерського обліку й оподаткування, що дозволяє сформувати вичерпну та достовірну інформацію для управління наддоходами підприємства. З огляду на особливості використання та відновлення природних ресурсів, відповідно до положень концепції сталого розвитку, окреслено склад і функції рентних платежів в Україні. Пропозиції спрямовано на досягнення справедливого розподілу природних багатств між сучасним і майбутніми поколіннями на основі вдосконаленого облікового відображення рентних відносин.

Last modified: 2018-07-12 01:55:27