ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Маркетингове забезпечення управління сталим розвитком закладів вищої освіти на засадах економічних знань

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 35)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 17-21

Keywords : сталийрозвиток; управління; маркетинговезабезпечення; закладвищоїосвіти; освітняпослуга.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Уроботідослідженозмістмаркетинговогозабезпеченняуправліннясталимрозвиткомзакладіввищоїосвітиназасадахекономікизнань. Визначенорользнаньякодногознайголовнішихресурсівмаркетинговоїдіяльностіза-кладіввищоїосвітидлязабезпеченняїхсталогорозвитку. Розглянуто сутність, особливостітахарактеристикиосвітньоїпослугинаринкуосвітніхпослугдлязабезпеченняконкурентоспроможностізакладіввищоїосвіти. На-веденоструктурумаркетинговоїдіяльностізакладувищоїосвітинаринкуосвітніхпослуг.

Last modified: 2018-07-13 19:41:31