ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Наукова полеміка функціонального наповнення транснаціонального банківського капіталу

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 35)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 54-59

Keywords : банківський капітал; транснаціональнийбанківськийкапітал; функції банківського капіталу; рівніформуваннябанківськогокапіталу;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті критично проаналізовано множину підходів щодо функціонального окреслення та характеристики функцій банківського капіталу з урахуванням специфіки його транснаціональності. Доведено переваги та недоліки наявних підходів і націй підставі подано авторську інтерпретацію функцій транснаціонального банківського капіталу залежно від рівнів його формування – мікро- (оперативна, зростання вартості, резервна), макро- (обігова, гарантійна, регулююча) та транснаціонального (інвестиційно-інноваціна, спекулятивна, міграційна).

Last modified: 2018-07-13 23:19:19