ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Методика оцінки та способи управління ризиками діяльності аутсорсингових компаній

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 35)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 104-109

Keywords : ризик; аутсорсингова діяльність; оцінка ризику; SWОT-аналіз; невизначеність.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті зроблено спробу встановлення сутності ризику діяльності аутсорсингових компаній і розробки механізму його оцінки. Дослідження дозволили встановити місце ризику діяльності аутсорсингових компаній у складі ризиків. Надано характеристику ризиків діяльності аутсорсингових компаній і встановлено їх вплив на організацію забезпечення мінімізації. На основі проведеного SWOT-аналізу чітко виділено наявні ризики. Сформовано етапи управління ризиками діяльності аутсорсингових компаній і прядокуправлінняймовірниминаслідкамиреалізаціїуправлінськихрішень, якіздійснюютьсявумовахризикудіяльностіаутсорсинговоїкомпанії.

Last modified: 2018-07-16 19:04:02