ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Показники бухгалтерської управлінської звітності : системна характеристика

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 35)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 110-114

Keywords : звітність; внутрішня звітність; інформаційні запити; управлінська звітність; управлінський облік;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті досліджено питання пошуку оптимальноможливої кількості показників управлінської звітності для формування достовірної інформації в необхідних аналітичних розрізах. Сформовано матрицю рівнів управлінської звітності, на основі встановленого взаємозв'язку між основними процесами господарської діяльності підприємства, притаманним ним показникам управлінської звітності та можливим прийнятим рішенням на їх основі, а також модель формування формі показників внутрішньої бухгалтерської управлінської звітності.

Last modified: 2018-07-16 19:08:41