ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Розрахункові операції на підприємствах електронної комерції: обліковий аспект

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 35)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 120-124

Keywords : бухгалтерський облік; електронна комерція; електронні гроші; Інтернет-магазин.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Устаттідослідженоособливостірозрахунків, щопроводятьпідчасздійсненнягосподарськоїдіяльностіпід-приємствамиелектронноїкомерції. Метоюдослідженняєвизначенняпроблемнихаспектівобліковоговідобра-женнярозрахунковихопераційІнтернет-магазинів. Умежахдослідженнявизначеноособливостібухгалтерськогооблікугосподарськихоперацій, пов'язанихізоплатоютоваріввІнтернет-магазинахтакимиспособами: оплатаготівкою; оплатабанківськимпереказом; оплатапоштовимпереказом; післяплата; оплатаізвикористаннямелектроннихгрошей. Результатомдослідженняєвстановленняобмежуючихчинниківуразіпроведеннярозрахун-ківзазначенимиспособамитавизначенонапрямизменшенняїхвпливузметоюстимулюваннярозвиткуелектро-нноїкомерціївУкраїні.

Last modified: 2018-07-16 19:15:07