ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Використання нейронних мереж для прогнозування імпорту товарів країн Європейського Союзу

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 35)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 126-131

Keywords : імпорт; математична модель; міжнародна торгівля; нейроннамережа; прогнозування.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті побудовано нейронну мережу для прогнозування обсягу імпорту товарів країн Європейського Союзу. Для моделювання використано програмний продукт STATISTICA 10 і статистичні дані обсягів імпорту товарів у млн євро країн ЄС. Проведено аналіз динаміки обсягів імпорту товарів країн ЄС протягом досліджуваного періоду. Використовуючи отриману нейромережну модель, розраховано прогнозні значення для обсягів імпорту товарів країн ЄС на майбутні періоди. Підтвердження адекватності побудованої моделі здійснено на основі кросперевірки й аналізі залишків моделі.

Last modified: 2018-07-16 19:35:59