ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Стратегічний набір в управлінні стійким розвитком агломерації

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 33)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 47-51

Keywords : стійкий розвиток; агломерація; стратегічний набір; стратегія;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Стаття присвячена проблемі формування стратегічного набору в управлінні стійким розвитком агломерацій. На ґрунті оцінювання рівня стійкого розвитку агломерацій визначено їхні типи. Автором визначено стратегії забезпечення стійкого розвитку агломерацій. Сформовані стратегії забезпечення стійкого розвитку агломерацій сприятимуть раціональному використанню та відтворенню соціоеколого-економічних ресурсів, досягненню стану соціо-еколого-економічної безпеки та підвищенню рівня логістизації розвитку агломерацій

Last modified: 2018-07-17 03:44:03