ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series >>

Vol.1, No.33

Publisher: Publishing NaUOA

Publishing Date: 2017-06-29

 1. Яку модель соціально-економічного розвитку розбудувати Україні? А. Сміт, Д. Рікардо, М. Фрідман...чи Ф. Ліст, Й. Шумпетр, Е. Рейнерт?

  Authors: Ivan Topishko

 2. Активізація розвитку великого підприємництва та кластерів в Україні

  Authors: Andrew Derun

 3. Особливості економічного суперництва на світових ринках сировинних паливно-енергетичних ресурсів

  Authors: Igor Gonak

 4. Методичні підходи до оцінки розвитку міжнародного поділу праці

  Authors: Nadiya Kryvenko

 5. Ресурс морегосподарського комплексу в забезпеченні сталого розвитку малих міст і зміцненні економічної безпеки України

  Authors: Oksana Sobkevych

 6. Тенденції в розвитку промислового комплексу України у ХХІ столітті

  Authors: Volodymyr Boreiko

 7. Стратегічний набір в управлінні стійким розвитком агломерації

  Authors: Maryna Averkyna

 8. Особливості формування раціональної поведінки учасників фінансового ринку

  Authors: Ivan Blahun

 9. Система елементів соціально-демографічного потенціалу та їх взаємозв'язок

  Authors: Oksana Govorko

 10. Инвестиционная компонента соціально-економичного развития региона

  Authors: Eleonora Zabarna

 11. Партиципатирна модель інфестиційного розвитку інфраструктури регіону

  Authors: Halyna Leshuk

 12. Закордонний досвід формування регіональних інноваційних систем (на прикладі Австрії)

  Authors: Iryna Mushenyk

 13. Державне регулювання тарифної політики підприємств монополістів

  Authors: Olena Bilousova

 14. Інформаційні технології в забезпеченні безпеки митного простору України

  Authors: Andriy Voytseshchuk

 15. Територіальна та фіскальна децентралізація в Україні: практичні результати

  Authors: Olha Demianchuk

 16. Податкові аспекти формування фонду оплати праці підприємств в Україні

  Authors: Nataliia Ivanchuk

 17. До питання про сутність страхового сектору

  Authors: Ganna Mazuruk

 18. Розрахунок податкового навантаження на основі короткострокових фіскальних характеристик

  Authors: Olena Sydorovych

 19. Кредитні ноти в механізмі залучення капіталу на міжнародних фінансових ринках

  Authors: Olga Solodka

 20. Діяльність страхових та перестрахових посередників в Україні

  Authors: Antonina Sholoiko

 21. Облікова дисторсія: поняття, класифікація, причини виникнення та мінімізація негативних наслідків

  Authors: Oleg Vysochan