ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Система елементів соціально-демографічного потенціалу та їх взаємозв'язок

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 33)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 57-61

Keywords : система; соціально-демографічний потенціал; демографічна підсистема; соціальна підсистема; демографічний потенціал;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Стаття присвячена дослідженню змісту системи соціально-демографічного потенціалу, її елементів та їх взаємозв'язку. Автор зазначає, що сучасні підходи до тлумачення соціально-демографічного потенціалу не дають чіткого розуміння такої категорії як система соціально-демографічного потенціалу через нестачу в їх визначенні врахування системних ознак у межах відповідного формулювання. У статті висловлено думку, що незалежно від підходу до визначення системи як категорії, незмінним залишається її тлумачення через множину пов'язаних між собою об'єктів та ресурсів, що організовані процесом системогенезесу в єдине ціле. Запропоновано авторське право розглядати соціально-демографічний потенціал як результат взаємодії двох підсистем: демографічна підсистема (стать, вік, сімейний стан) та соціальна підсистема (соціальний склад, освітній рівень, тривалість життя, стан здоров'я, міграційна рухливість).Автором доведено, що соціально-демографічний потенціал є системною сукупністю можливостей і мотивацій, здібностей і якостей індивідів, соціальних груп, суспільства, що забезпечують їх життєдіяльність, працездатність, соціальну активність та його відтворення.

Last modified: 2018-07-17 03:48:53