ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Державне регулювання тарифної політики підприємств монополістів

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 33)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 79-83

Keywords : державне регулювання; тарифна політика; підприємства; природні монополії; планування витрат; собівартість продукції та послуг.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті досліджено вплив тарифної політики підприємств монополістів на фінанси корпорацій та державні фінанси. Виявлено проблеми державного регулювання тарифної політики підприємств монополістів. На прикладі ПАТ «Українська залізниця» проаналізовано чинники, що впливають на величину тарифів на вантажні та пасажирські перевезення. Виявлено проблеми планування витрат та собівартості, а також розроблено про-позиції щодо його вдосконалення. Запропоновано інструментарій державного регулювання тарифної політики монополістів.

Last modified: 2018-07-17 03:59:09