ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Тенденції формування стратегічних альтернатив розвитку підприємств малого та середнього бізнесу в Україні

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 32)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 4-9

Keywords : стратегічне управління; стратегія розвитку; організації малого і середнього бізнесу;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті визначено, що ефективність діяльності підприємств малого та середнього бізнесу переважно за-лежить від економічного середовища їх функціонування. Встановлено, що нестабільність зовнішнього середовища та необхідність адаптації до його умов для досягнення власних цілей вимагає від підприємств малого та середнього бізнесу застосування ефективної стратегії розвитку. Зроблено висновок про необхідність формування стратегічних альтернатив розвитку підприємств малого та середнього бізнесу в Україні.

Last modified: 2018-07-17 04:28:18