ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series >>

Vol.1, No.32

Publisher: Publishing NaUOA

Publishing Date: 2017-04-27

 1. Тенденції формування стратегічних альтернатив розвитку підприємств малого та середнього бізнесу в Україні

  Authors: Anton Bosenko

 2. Діяльність транснаціональних компаній в Україні: проблеми та перспективи

  Authors: Olha Kryvytska Olha Vietrova

 3. Сутність та змістовні ознаки поняття

  Authors: Dmytro Nikytenko

 4. Ризикове інвестування капіталу як засіб інтенсифікації інноваційної галузево-орієнтованої інвестиційної діяльності країни

  Authors: Bogdan Punko

 5. Напрями раціоналізації операційних витрат підприємства

  Authors: Ivan Brovdi

 6. Оцінка формування необоротних активів підприємства

  Authors: Kateryna Dobrodii

 7. Актуальні аспекти використання аутсорсингу та фрілансингу на підприємствах малого бізнесу

  Authors: Mykhailo Karpovych

 8. Теоретико-прагматичні підходи до оцінки фінансової стійкості суб'єктів господарювання

  Authors: Olga Kneysler Natalia Nalukova

 9. Сучасні підходи до формування системи антикризового фінансового управління організацією

  Authors: Natalya Kondratenko

 10. Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні

  Authors: Svetlana Levytska Mykhailo Polyuhovich

 11. Джерела самофінансування підприємств: їх склад та стуктура за кризових умов

  Authors: Natalia Mamontova Oksana Mendeliuk

 12. Дебіторська заборгованість як спосіб тінізації доходів підприємства

  Authors: Oleksandra Mel'nyk

 13. Фінансові аспекти формування та використання майна підприємства

  Authors: Tatiana Semeniuk

 14. Ефективність використання основних засобів підприємстві: система показників оцінки та напрями їх підвищення

  Authors: Anna Tanchyn

 15. Аналіз рівня соціального захисту та забезпечення охорони здоров'я в регіонах України

  Authors: Olena Voronina

 16. Інвестиційна привабливість регіонів України

  Authors: Ivan Karkich

 17. Планування соціального захисту населення в контексті активізації євроінтеграційного процесу

  Authors: Liliia Martynova

 18. Сучасна парадигма регіональної конкурентоспроможності промисловості: практичний аспект

  Authors: Larysa Obolentseva

 19. Моделювання перспективних шляхів соціальної молодіжної політики

  Authors: Taras Tokarskyi

 20. Соціально-економічні проблеми використання кліматичних фінансів в умовах глобалізації та шляхи їх вирішення

  Authors: Mykola Karlin Mariana Shchehelska

 21. Бюджетная безопасность в Украине в контексте социальной стабильности

  Authors: Liliya Barannyk

 22. Наслідки нестабільної монетарної політики Національного банку України

  Authors: Volodymyr Boreiko

 23. Оцінка ефективності фіскальної децентралізції місцевих бюджетів України

  Authors: Olha Demianchuk Alina Ivanova

 24. Оподаткування фонду оплати праці у високорозвинених країнах світу

  Authors: Nataliia Ivanchuk

 25. Режим інфляційного таргентування в Україні

  Authors: Raisa Kvasnitska

 26. Зміни у формуванні доходів місцевих бюджетів України під впливом децентралізації

  Authors: Olha Demianchuk Victoria Kobetyak

 27. Неефективна боргова політика країни як один із ключових факторів погіршення фінансової безпеки держави

  Authors: Taras Kobetiak

 28. Сучасні тенденції розвитку ринку лізингових послуг в Україні

  Authors: Kateryna Kondroi

 29. Бюджетна безпека держави в умовах соціально-економічних трансформацій

  Authors: Nataliya Koren

 30. Проектне фінансування як інноваційний механізм реалізації інвестиційних проектів

  Authors: Olena Lapko

 31. Методологічні підходи щодо дослідження парадигми соціальних фінансів

  Authors: Yurii Pasichnyk

 32. Діяльність банківських установ на фінансовому ринку України

  Authors: Kateryna Prokopchuk

 33. Аналіз капіталізації банківської системи України

  Authors: Anton Shevchuk

 34. Проблеми нормативно-правового забезпечення обліку і оподаткування діяльності сільськогосподарських кооперативів

  Authors: Ivanna Danylyak

 35. Виробничі запаси як об'єкт внутрішнього контролю (на прикладі суб'єктів споживчої кооперації)

  Authors: Svitlana Levytska

 36. Операційний аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства: комплексний підхід

  Authors: Iryna Parasiy-Vergunenko

 37. Якісні характеристики фінансової інформації в конвергованій концептуальній основі: критичний аналіз

  Authors: Tetiana Plakhtii

 38. Еволюція становлення управлінського обліку та його місце і системі корпоративного управління

  Authors: Svіtlana Levytska Dmytro Sych