ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 32)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 55-58

Keywords : інновації; інноваційна діяльність; фінансування; джерела фінансових ресурсів; венчурні фонди; інститути спільного інвестування;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглянуто особливості процесу фінансування інноваційної діяльності. Розкрито правовий аспект формування джерел фінансування інноваційного розвитку суб'єктів підприємництва. Відображено структуру джерел фінансування інноваційної діяльності в Україні, наголошено на ролі альтернативних джерел фінансування інновацій у сучасних умовах функціонування економіки

Last modified: 2018-07-17 04:46:22