ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Теоретичний дизайн механізму реалізації соціальної відповідальності як соціоекономічного феномену

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 31)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 4-9

Keywords : соціальна відповідальність; механізм; реалізація; економічний суб’єкт; індивід; інститут;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті представлено теоретичну модель механізму реалізації соціальної відповідальності як ба га то суб'єктно го феномену із комплексним соціально-економічним впливом. Загальний дизайн указаного механізму схематично відтворює відому «стрічку Мебіуса» із двох областей (площин). Ці області уособлюють два рівноважливі, взаємообумовлені і взаємокеровані субмеханізми (ментальний і комунітарний), які націлено на окремі аспекти реалізації соціальної відповідальності в економіці й особливості яких детально розглянуто автором.

Last modified: 2018-07-17 17:22:07