ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series >>

Vol.1, No.31

Publisher: Publishing NaUOA

Publishing Date: 2016-12-22

 1. Теоретичний дизайн механізму реалізації соціальної відповідальності як соціоекономічного феномену

  Authors: Viktor Zvonar

 2. Ринкові характеристики освітньої послуги

  Authors: Inna Deyneha Maria Androshchuk

 3. Оцінка стану та структури активів підприємства

  Authors: Oksana Zhuk

 4. Оцінка механізму управління кредитним портфелем комерційних банків України і сучасних умовах

  Authors: Liudmyla Karpchuk

 5. Фінансові аспекти формування та використання майна підприємства

  Authors: Halyna Kovalchuk

 6. Фінансові аспекти формування та використання майна підприємства

  Authors: Halyna Kovalchuk

 7. Оцінка ефективності управління капіталом підприємств хімічної промисловості

  Authors: Volodymyr Korol

 8. Взаємозв'язок коефіцієнтів ліквідності та модель їх оптимізації

  Authors: Natalia Mamontova Olexandr Ishchuk

 9. Інвестиційно-інноваційне забезпечення підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств

  Authors: Elena Nepochatenko Svetlana Ptashnyk

 10. Підвищення ліквідності а платоспроможності підприємства і контексті покращення його фінансового стану (на прикладі ПАТ "Укртелеком")

  Authors: Dmytro Nekh

 11. Система показників результативності діяльності вітчизняних суб'єктів

  Authors: Olga Osadcha

 12. Зростання прибутковості як передумова забезпечення фінансової безпеки ТОВ "Суффле агро Україна"

  Authors: Olha Oliinyk

 13. Шляхи вдосконалення формування внутрішніх фінансових джерел санації підприємства взуттєвої галузі

  Authors: Liliia Oksentiuk

 14. Оптимізація управління грошовими потоками підприємства

  Authors: Nikolai Chudinovych

 15. Вплив зайнятості на здоров'я трудового населення в Україні

  Authors: Ganna Oganezova

 16. Концептуальні засади соціальної відповідальності підприємства

  Authors: Ivan Topishko Natalia Topishko

 17. Фактори фінансового забезпечення стійкого розвитку підприємства: податковий аспект

  Authors: Liliya Barannik

 18. Наукові підходи до визначення економічного змісту поняття "бюджетний менеджмент"

  Authors: Andrii Baskakov

 19. Економічна природа фінансового потенціалу регіону

  Authors: Andrii Buriachenko

 20. Потенціал місцевих бюджетів в умовах фінансової нестабільності

  Authors: Olga Voznyuk

 21. Оцінка ефективності формування доходів місцевих бюджетів України

  Authors: Olha Demyanchuk Oleh Senyk

 22. Мінімізація ризиків від здійснення активних і пасивних операцій у ПАТ "Укрсімбанк"

  Authors: Yaroslav Dubitskyi

 23. Теоретична сутність та особливості формування фіскального промтору

  Authors: Tetyana Zatonatska Oleksandr Tkachenko

 24. Досвід функціонування спеціальних економічних зон у простсоціалістичних країнах та можливості його застосування в Україні

  Authors: Mykola Кarlin

 25. Використання "зелених" критеріїв під час здійснення публічних закупівель

  Authors: Nadiia Konashchuk

 26. Ефективність боргової політики України в контексті зміцнення фінансової безпеки держави

  Authors: Ruslana Koshyn

 27. Фіскальна ефективність податку на додану вартість в Україні в контексті детінізації діяльності платників податку

  Authors: Liubov Kondratiuk

 28. Страхове шахрайство в сучасних умовах функціонування страхового ринку

  Authors: Olha Kryvytska Dmytro Kovalenko

 29. Оцінка ефективності управління активами в пасивами ПАТ КБ "Приватбанк"

  Authors: Nataliia Mykhalchuk

 30. До питання модернізації надання суспільних благ у контексті фінансової спроможності домогосподарств

  Authors: Svitlana Onyshko

 31. Прагматика процесів бюджетної децентралізації та вдосконалення підходу до оцінювання ефективності фінансової еквівалізації

  Authors: Oleksandr Rozhko

 32. Бухгалтерський облік і звітність як невід'ємна складова діяльності громадської організації - суб'єкта цивільно-правових відносин

  Authors: Katerina Malinovska

 33. Місце позикової політики у складі політики господарювання підприємства

  Authors: Margarita Skrypnyk Elena Hryhorevska

 34. Управлінський облік за центрами відповідальності та його роль в обліково-аналітичному забезпеченні економічної безпеки вищих

  Authors: Yulia Kharchuk

 35. Методичні підходи до ідентифікації ризиків бухгалтерського обліку за податковими різницями

  Authors: Nataliy Сhebanova Tatyana Iefimenko Victoria Orlova

 36. Information system of accounting as a way to reduce uncertainty on the market bulding services

  Authors: Vladimir Voloshin

 37. Застосування кластерного аналізу для оцінки міжнародної торгівлі країн Європейського союзу

  Authors: Nataliia Dziubanovska