ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Ефективність боргової політики України в контексті зміцнення фінансової безпеки держави

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 31)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 137-140

Keywords : боргова політика; фінансова безпека; управління державнимборгом; зміцнення фінансової без-пеки держави.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті досліджено сутність боргової політики держави, проаналізовано основні показники, які дозволяють оцінити ефективність боргової політики держави такі як: відношення дефіциту державного бюджету до ВВП, частка іноземного капіталу статутному капіталі банків, платежі з обслуговування та погашення державного боргу. Визначено напрями впливу заборгованості держави на економіку та запропоновано основні пріоритети зміцнення фінансової безпеки України в контексті реалізації боргової політики

Last modified: 2018-07-17 18:17:27