ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

YAHYA B. YAHYA EL-LEYSÎ VE MUVATTA RİVAYETİ Yahya b. Yahya el-Leysî and His Muwatta Narration

Journal: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Theology) (Vol.4, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 297-312

Keywords : yahya; muvatta; rivayet;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Şüphesiz, hicret yurdunun imamı Malik b. Enes el-Esbahî'nin (ö.179) Muvatta kitabı hicri ikinci asırda tasnif edilen en büyük kitaplardandır. Yetmişten fazla kişi O'ndan bu kitabı rivayet ettiler. Ancak bu rivayetlerden çok azı tanınır oldu. Sonra ondan günümüze ancak çok azı ulaştı.. O ise Malik'in Muvatta'sından rivayet edilen(hadislerin)'in onda biri kadardır. Meşhur ve yayılmış olan bu rivayetler içerisinde, daha da ötesi bugün doğuda ve batıda sürekli kendisine başvurulan, muvatta lafzı söylendiğinde çoğunlukla kendisinin kastedildiği rivayet, imam Yahya b. Yahya el-Leysi el-Endülüsî'nin rivayetidir.

Last modified: 2018-07-24 22:37:39