ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Світові тенденції впливу інноваційних факторів на економічний розвиток країн в умовах глобалізації

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 21)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 16-20

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розкрито інноваційний характер системних глобальних трансформацій та їх вплив на еконо-мічне зростання. Визначено передумови інноваційного розвитку України, з'ясовано принципи та обґрунтовано основні механізми формування державної інноваційної політики з урахуванням впливу чинників глобалізації.

Last modified: 2018-08-21 22:03:04