ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series >>

Vol.1, No.21

Publisher: Publishing NaUOA

Publishing Date: 2013-04-25

 1. Державне регулювання як пріоритетний напрям розвитку туризму в Україні

  Authors: Т. П. Березюк

 2. Малое предпринимательство в Республике Беларусь

  Authors: А. К. Болдак

 3. Сфера послуг: сутність, структура та чинники формування попиту

  Authors: Дерев'янко І. В.

 4. Світові тенденції впливу інноваційних факторів на економічний розвиток країн в умовах глобалізації

  Authors: Жемба А. Й.

 5. Теоретичні основи економічного розвитку країн (інвестиційний аспект) в умовах цивілізаційної кризи

  Authors: В. З. Запухляк

 6. Прояви системної кризи: українські реалії

  Authors: В. С. Заяць

 7. Багатофакторна продуктивність як індикатор рівня технологічного розвитку країни

  Authors: А. О. Касич

 8. Світоглядні аспекти міжнародної співпраці освітніх інституцій України та Польщі

  Authors: М. В. Клець Д. В. Клець

 9. Прогноз цін та вітчизняному ринку риби та морепродуктів

  Authors: КорманІ.І.

 10. Підходи до визначення поняття "Економічний потенціал підприємства"

  Authors: Н. О. Крихівська

 11. Передумови та шляхи реалізації підходів збалансованого розвитку в системі процесів глобалізації

  Authors: С. О. Левицька В. О. Солодкий

 12. Маркетинговий підхід дослідження ринку банківських послуг в Уратні

  Authors: Я. В. Литвиненко

 13. Сучасні підходи до трактування сутності поняття "Ресурсозбереження"

  Authors: Л. Г. Ліпич В. М. Свистун

 14. Сучасні тенденції та проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів України в контексті забезпечення економічної безпеки

  Authors: В. В. Лойко

 15. Господарський менталітет як складова інституціональної організації економічної діяльності

  Authors: О. О. Лусте

 16. Логістична діяльність промислового підприємства в його маркетинговій політиці

  Authors: М. В. Мальчик З. О. Толчанова

 17. Разработка рекламной кампании для повишения конкурентоспособности продукции ОАО "Ивацевичдрев"

  Authors: Е. В. Мискевич

 18. Досягнення конкурентний переваг у контексті глобального стратегічного управління

  Authors: Т. О. Петрішина

 19. Відкриті інновації-нова парадигма інноваційного розвитку

  Authors: Н. Т. Рудь

 20. Інформаційне забезпечення системи менеджменту організації

  Authors: О. Р. Савченко

 21. Проблеми розвитк страхового ринку України у посткризовий період

  Authors: А. А. Супрун А. С. Божкова

 22. Земельні ресурси як головний засіб розвитку національної економіки

  Authors: Л. В. Транченко О. М. Транченко

 23. Наукові основи забезпечення продовольчої безпеки держави в системі національної економічної безпеки

  Authors: О. В. Федорук

 24. Modern brand-asser built by marketing

  Authors: Paweł Dziekański

 25. Доходи та витрати населення України в XXI столітті

  Authors: В. І. Борейко

 26. Напрями управління державного боргу України в сучасних умовах

  Authors: О. В. Борисюк

 27. Проблеми обслуговування та управління зовнішнім державним боргом України

  Authors: Н. В. Вишневська М. В. Кучерук

 28. Формування доходів місцевих бюджетів у податкоспроможних регіонах

  Authors: В. І. Глухова

 29. Дискусійність функцій податків на сучасному етапі розвитку ринкових відносин

  Authors: О. О. Гнєдова Ю. А. Бикова

 30. Децентралізація фінансових ресурсів місцевими бюджетами Українами

  Authors: Ольга Іванівна Дем'янчук

 31. Шляхи вдосконалення фінансового забезпечення соціальних гарпатій в Україні

  Authors: О. І. Дем'янчук О. С. Заблоцька

 32. Теоретико-методологічні засади управління податковим боргом

  Authors: О. М. Десятнюк

 33. Фіскальне значення податку на додану вартість та його роль у підвищенні інвестиційної привабливості країни

  Authors: В. І. Дмитрів Т. Ю. Фриюк

 34. Налоговая єффективность как составляющая модернизации єкономики

  Authors: Т. В. Зглюй

 35. Податок на нерухомість у країнах ОЕСР та в Україні: історія і сьогодення

  Authors: М. І. Карлін

 36. Основні засади планування та виконання місцевих бюджетів

  Authors: Д А. Ковалевич В. І. Рошило

 37. Систематизація наукових підходів до розкриття змісту поняття "податкове навантаження"

  Authors: Кондратенко М. Б.

 38. Податковий аспект діяльності суб'єктів малого підприємництва

  Authors: К. О. Маліновська

 39. Узагальнення наукових підходів до визначення сутності податків та їх систематизації

  Authors: Ю. В. Панура

 40. Моніторинг фінансової незалежності місцевих бюджетів як інформативна складова реалізації принципів фіскальної децентралізації

  Authors: О. М. Посаднєва Н. М. Костіна

 41. Напрями реформування екологічного оподаткування в Україні

  Authors: Л. П. Сідельникова Я. В. Якуша

 42. Доходи державного бюджету України- 2012: асиметрії формування та резерви нарощування

  Authors: Н. Я. Спасів І. В. Турський

 43. Теоретичні підходи до визначення суті місцевих бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування

  Authors: М. М. Черновська

 44. Механізм підтримки соціальної безпеки промислових підпри

  Authors: П. П. Антонюк

 45. Особливості регулювання діяльності державних підприємств сфери послуг

  Authors: І. З. Гнилякевич Г П Старостіна

 46. Транснациональние компании как потенциальние инвестори Белорусской єкономики

  Authors: Р. Н. Грабар

 47. Системи оподаткування в Україні та їх вплив на підприємство

  Authors: Н. О. Грицюк

 48. Місце та роль нефінансових корпорацій- інститутів фінансового ринку України

  Authors: Р. С. Квасницька

 49. Ресурси страховика та страхові ресурси: теоретична полеміка чи практична несумісність

  Authors: О. Р. Кривицька

 50. Щодо капіталізації внесків до статутного капіталу необоротними матеріальними та нематеріальними активами

  Authors: В. С. Лень

 51. Становлення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів світовий та вітчизняний досвід

  Authors: Ю. А. Малашенко

 52. Стратегічні орієнтири підвищення рівня капіталізації компаній з урахуванням глобальних викликів

  Authors: Н. А. Мамонтова

 53. Механізм функціонування податку на додану вартість та його вплив на господарську діяльність суб'єктів підприємництва

  Authors: А. М. Поддєрьогін М. В. Лесько

 54. Загальні аспекти використання аутсорсингу в діяльності підприємств

  Authors: Н. М. Проскуріна К. Ю. Штепа

 55. Стратегічний аналіз вартості підприємства

  Authors: О. В. Романенко

 56. Антикризова діагностика суб'єктів господарювання в економіці України

  Authors: О. Р. Рудик

 57. Принципи ефективності злиттів і поглинань корпоративних структур в Україні

  Authors: О. О. Стасик

 58. Забезпечення фінансової стійкості підприємств гірничозбагачувальної галузі м. Кривого Рогу (ретроспективний і песпективний аспект)

  Authors: А. А. Супрун Ю. Ю. Судаченко

 59. Інвестиційні стратегії інститутів спільного інвестування

  Authors: С. В. Черкасова

 60. Інтеграція підприємств як напрям формування ефективного конкурентного середовища в торгівлі

  Authors: О. В. Шимко

 61. Порядок визначення розміру страхового портфеля

  Authors: Г. В. Шкварець

 62. Роль духовенства у розвитку кооперації в Галичині

  Authors: М. Г. Шульський

 63. Єкономические основи ресурсосбережения на предприятиях мясоперерабативающей промишленности

  Authors: Ж. Г. Шумак