ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Досягнення конкурентний переваг у контексті глобального стратегічного управління

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 21)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 76-80

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглянуто особливості глобальної стратегії як основи досягнення конкурентних переваг у сучасних умовах розвитку економіки. Визначено основні джерела забезпечення конкурентних переваг залежно від стратегічних цілей, а також міжнародні конкурентні стратегії та їх альтернативи, освоєння яких дасть змогу вітчизняним підприємствам успішно конкурувати на ринку в умовах глобалізаційних процесів.

Last modified: 2018-08-21 22:30:09