ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Теоретичні підходи до визначення суті місцевих бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 21)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 202-205

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті досліджено різні погляди вчених до трактування поняття ‘‘місцеві бюджети ", а також двозначність терміна “бюджети місцевого самоврядування ", що, своєю чергою, позначається на визначенні ролі місцевих бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування у фінансовій системі держави. На основі чинного законодавства проведено комплексний аналіз правового визначення термінів “місцеві бюджети ” та “бюджети місцевого самоврядування". Виходячи з проведеного дослідження, запропоновано шляхи усунення різного тлумачення визначених термінів.

Last modified: 2018-08-21 23:06:01