ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Механізм функціонування податку на додану вартість та його вплив на господарську діяльність суб'єктів підприємництва

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 21)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 246-250

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Механізм функціонування ПДВ на підприємствах, які є платниками податку. Вплив сплати ПДВ у процесі господарської діяльності, а також у бюджет на імобілізацію грошових коштів суб'єктів підприємництва. Формування вхідного ПДВ та умови його трансформації в податковий кредит. Джерела погашення податкового кредиту. Дебіторська заборгованість. Від'ємне значення податкового кредиту та його врахування у взаєминах з державним бюджетом. Податкові зобов'язання та їх виникнення. Удосконалення планування ПДВ на підприємствах шляхом бюджетування та його вплив на надходження ПДВ від реалізації продукції.

Last modified: 2018-08-21 23:23:39