ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Єкономические основи ресурсосбережения на предприятиях мясоперерабативающей промишленности

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 21)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 297-299

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглянута проблема ресурсозбереження на підприємствах м'ясопереробної промисловості. Визначено чинники, які стримують процеси ресурсозбереження на підприємствах галузі. Представлений механізм ресурсозбереження, дозволяє виявляти кількість споживаних ресурсів на різних етапах виробництва; визначати потребу в матеріальних ресурсах в планованому періоді з урахуванням планованих обсягів і структури продукції, що випускається; максимізувати прибуток у короткостроковому періоді; забезпечити конкурентні переваги за витратами в довгостроковому періоді.

Last modified: 2018-08-21 23:37:18