ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Реінжиніринг системи формування та нарощення конкурентних переваг підприємств регіонів

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 19)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 207-209

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті обґрунтовано підходи до реалізації процесів реінжинірингу системи формування та нарощення конкурентних переваг підприємств регіонів, що пов'язано із інтенсифікацією потенціалів системно-універсального функціонування. Доведено, що домінантою у відновленні функцій підприємств є забезпечення алокаційної ефективності ресурсів і доходів, що уможливлює реалізацію оптимальної інноваційно-інвестиційної моделі регіонального розвитку.

Last modified: 2018-08-22 03:46:58