ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series >>

Vol.1, No.19

Publisher: Publishing NaUOA

Publishing Date: 2012-05-28

 1. Механізм оподаткування нерухомого майна як складова податкового механізму держави

  Authors: Н. М. Бобох

 2. Удосконлення міжбюджетних відносин як засіб підвищення самостійності місцевих бюджетів

  Authors: О. І. Дем'янчук Н. А. Шевчук

 3. Суб'єктивна компонента ризиковості розбудови податкової системи України

  Authors: О. М. Десятнюк

 4. Бюджетний контроль: Реалії сьогодення та шляхи удосконалення

  Authors: М. Б. Гупаловська

 5. Стабілізація місцевих бюджетів у контексті забезпеченняфінансової безпеки держави

  Authors: М. П. Іваницька

 6. Муніципальні позики як складова доходів бюджету розвитку місцевих бюджетів

  Authors: А. Ю. Каспрук

 7. Модернізація механізму управління капітальними видатками як складової інновації моделі розвитку економіки

  Authors: Н. В. Корень

 8. Економічна сутність податків та їх функції

  Authors: Н. С. Крупей

 9. Децентралізація фінансових ресурсів територіальних громад в умовах проведення бюджетної реформи

  Authors: А. В. Кулай

 10. Реформування податкової системи як складової регіонального інноваційно-інвестиційного розвитку

  Authors: С. О. Левицька І. О. Тимошенко

 11. Удосконалення системи оподаткуання доходів фізичних осіб в Україні

  Authors: Я. В. Литвиненко

 12. Система фінансового забезпечення місцевих органів влади

  Authors: В. І. Рошило Д. А. Ковалевич

 13. Енергетичні субсидії: світові тенднції та українська практика

  Authors: Д. М. Серебрянський Н. В. Новицька

 14. Методики розрахунку та умови підвищення показникв ефективності дльності податкових органів Укрїни

  Authors: О. Ю. Сидорович

 15. Ретроспектива наукових підходів до інтерпретації податкового стимулювання

  Authors: В. П. Синчак А. В. Крушинська

 16. Динаміка бюджету та окремі аспекти модернізації економіки

  Authors: М. В. Тимошенко

 17. Передумови та шляхи побудови ефективної моделі бюджетної стратегії соціально-культурного розвитку суспільства

  Authors: Б. С. Шулюк

 18. Особливості туристичної діяльності у регіональному контексті

  Authors: Я. І. Алмашій

 19. Система інформаціного забезпечення як елемент фінансового менеджменту

  Authors: О. І. Антонюк О. В. Мицак Ю. М. Осадчук

 20. Критерії відповідності діяльності лісогосподарських підприємств стратегічній цілі в умовах сталого розвитку

  Authors: В. С. Артюшок

 21. Природні умови та основні еколого-економічні проблеми природокористування українського полісся

  Authors: К. А. Артюшок

 22. Передумови та перспективи використання аутсорсингу в діяльності вітчизняних підприємств

  Authors: А. М. Бутов

 23. Об’єкт та предмет в економічних дослідженнях: проблеми методології

  Authors: В. А. Георгієв

 24. Аналіз використання коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

  Authors: В. І. Глухова О. Ю. Чубка

 25. Механізми стимулювання інноваційного регіонального розвитку

  Authors: В. Г. Гончарова

 26. Визначення об’єктів та суб’єктів внутрішньогосподарського контролю витрат на підприємствах олійно-жирової промисловості

  Authors: Г. М. Давидов О. М. Черновол

 27. Аудит основних засобів з неостаточно встановленим терміном експлуатації на підприємствах судноремонту

  Authors: О. О. Жарікова

 28. Оптимізація виробничих витрат гірничо-видобувного підприємства в умовах подолання наслідків економічної кризи

  Authors: Н. В. Ізмайлова

 29. Інтеграція потенціалу малих підприємств на рівні регіону

  Authors: Н. В. Кармазіна

 30. Ліквідність-дохідність комерційного банку: можливі шляхи вирішення проблеми

  Authors: В. М. Коваль

 31. Фінансовий контролінг у системі управління фінансами підприємства

  Authors: В. В. Костецький

 32. Економічне обґрунтування цінових рішень в агробізнесі

  Authors: В. М. Костриченко

 33. Фінансово-кредитна складова інфраструктури підтримки малого та середнього підприємства в Україні

  Authors: О. Г. Кошелєва

 34. Виробничий облік у системі управління гірничо-збагачувального комбінату

  Authors: К. І. Кузьмінська

 35. Внутрішній аудит ефективності ціноутворення на оптовому ринку електроенергії

  Authors: І. О. Левицька

 36. Облікова інформація та її роль у постіндустріальній економіці

  Authors: С. О. Левицька А. О. Андрєєва

 37. Вплив податків на систему ціноутворення підприємства та його соціально-економічну стійкість

  Authors: В. В. Левицький

 38. Лінгвістичний підхід у розвитку бухгалтерського обліку

  Authors: С. Ф. Легенчук

 39. Аналіз чинників впливу на стан та розвиток туристичних ресурсів

  Authors: Л. Ю. Матвійчук

 40. Концепція формування управлінської звітності за умови використання інформаційних технологій

  Authors: М. М. Матюха

 41. Банки як емітенти цінних паперів: досвід Польщі

  Authors: М. М. Миколишин

 42. Концептуальні засади формування управлінської звітності

  Authors: В. Л. Нападовська М. М. Матюха

 43. Оцінка стану нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку суб'єктів малого бізнесу в Україні

  Authors: Я. В. Олійник

 44. Концепція розвитку малого бізнесу в Україні

  Authors: О. В. Орлова

 45. Системний підхід у забезпеченні фінансової безпеки підприємства

  Authors: Ю. В. Півняк О. І. Почечун М. С. Суха

 46. Подання фінансової звітності суб'єктів державного сектора

  Authors: Н. М. Позняковська

 47. Обліково-аналітичне забезпечення внутрішньогосподарської (управлінської) звітності

  Authors: А. Х. Позов

 48. Реінжиніринг системи формування та нарощення конкурентних переваг підприємств регіонів

  Authors: І. В. Пушкарь

 49. Методологічні та методично-організаційні положення формування інформаційного ресурсу суб'єкта господарської діяльності

  Authors: С. В. Свірко О. О. Осадча

 50. Проблеми фінансування підприємств ГМК України та напрями оптимізації структури капіталу

  Authors: К. В. Слюсаренко І. . Романюк

 51. Зовнішні та внутрішні загрози фінансової безпеки підприємства

  Authors: О. В. Стащук А. П. Андрійчук

 52. Проблема визначення економічної безпеки домашніх господарств в умовах ринкової економіки

  Authors: Л. М. Твардовська Ю. В. Півняк М. В. Чабаненко

 53. Структура капіталу підприємства в контексті досягнення його фінансової стійкості

  Authors: О. В. Стащук А. В. Гриценюк

 54. Характеристика сучасної практики організації бухгалтерського обліку в системі управління підприємством

  Authors: С. А. Ткаченко

 55. Сучасний стан та перспективи розвитку цукрової галузі України

  Authors: О. О. Томілін

 56. Особливості обліку базових складових фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні

  Authors: Ю. Ю. Харчук

 57. Технологія управління реалізації аутсорсингу

  Authors: О. В. Царенко

 58. Концептуальні засади побудови облікової системи в управлінській структурі новоствореного підприємства

  Authors: О. В. Чумак І. Г. Савченко

 59. Працівник і бухгалтерський облік: соціалізм чи демократія?

  Authors: Л. В. Шкуліпа

 60. Роль документування у системі обліку інших витрат операційної діяльності фармацевтичних підприємтсв

  Authors: О. А. Юрченко

 61. Вплив теорії стійкого розвитку міст на території урбаністики

  Authors: М. Ф. Аверкина

 62. Облікова інформація в системі управління людським капіталом

  Authors: Т. В. Давидюк

 63. Актуальні проблеми оцінки стимулювання працівників підприємтсв

  Authors: О. І. Драч

 64. Необхідність дотримання законів фіскальної соціології при соціально-економічних перетвореннях в Україні

  Authors: М. І. Карлін

 65. Недержавні пенсійні фонди: їх стан та вплив на економіку України

  Authors: Л. М. Мех О. С. Шевченко

 66. Соціальний захист населення як один з механізмів зменшення відчуження у суспільстві

  Authors: Н. П. Топішко

 67. Впровадження технологій фінансового маркетингу у процес відбору інвестиційних проектів для інституційних інвесторів

  Authors: Л. М. Алексеєнко М. В. Стецько Н. В. Радова

 68. Інституційно-структурні перетворення фінансово-кредитних відносин в умовах лібералізації

  Authors: С. В. Андрос

 69. Санаційний банк як інструмент оздоровлення проблемних активів банківської системи України

  Authors: Л. А. Бондаренко

 70. Фінансування програм інноваційного розвитку

  Authors: В. Г. Герасимчук

 71. Кредитна політика банківської системи в контексті національних інтересів України

  Authors: В. О. Гордієнко

 72. Особливості кредитної діяльності комерційних банків у фінансуванні корпорацій України

  Authors: І. Т. Грудзевич І. А. Трачук

 73. Причини та наслідки зміни валютного курсу національної грошової одиниці

  Authors: Т. П. Гудзь

 74. Особенности ринка ценних бумаг єпохи глобализации

  Authors: А. А. Джусов

 75. Теоретические основи конкуренции в банковском секторе

  Authors: Е. Н. Дмитриева

 76. Аналіз електронних платіжних систем на фінансовому ринку

  Authors: С. В. Засанська

 77. Фактори, що впливають на імовірність настання ДТП та враховуються при тарифікації

  Authors: Н. В. Івасишина Ю. А. Малашенко

 78. Зовнішньоторгівельна безпека України як складова економічної безпеки держави

  Authors: В. В. Клімчик

 79. Планування рівня податкового навантаження як метод контролю за ефективністю діяльності комерційного банку

  Authors: Г. О. Козак

 80. Впровадження трансферного ціноутворення в українських банках та його наслідки

  Authors: О. В. Корнієнко

 81. Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні

  Authors: О. Р. Кривицька М. В. Чичилінський

 82. Інвестиційна компонента стимулювання соціально-економічного розвитку територіальних систем

  Authors: Ю. В. Крищук

 83. Вдосконалення функціонального забезпечення ризик-менеджменту у банках України

  Authors: О. М. Кузьмак

 84. Фінансові аспекти функціонування ринку сільськогосподарських земель та ефективність аграрного сектора національної економіки України

  Authors: О. М. Мартин

 85. Процентні свопи: причини та механізм синтезу

  Authors: С. М. Новак

 86. Світовий досвід формування кластерних структур

  Authors: К. І. Оксенюк

 87. Щодо інноваційної орієнтації стратегії розвитку морських торговельних портів

  Authors: О. М. Потишняк

 88. Фінансові інституції в системі іпотечного кредитування сільськогосподарських товаровиробників

  Authors: В. І. Савич О. Т. Левандівський

 89. Формування інвестиційного потенціалу агропромислового виробництва в Україні

  Authors: Р. П. Смоленюк

 90. Обгрунтування необхідності відродження обов'язкового страхування в Україні

  Authors: В. М. Стецюк О. Ю. Толстенко

 91. Розвиток добровільного медичного страхування в Україні

  Authors: І. О. Чкан

 92. Проблеми реформування пенсійного страхування в Україні та перспективи його подальшого розвитку

  Authors: М. П. Шаварина

 93. Проблені питання обліку основних засобів в умовах дії Податкового кодексу України

  Authors: М. Т. Шендригоренко О. О. Кондратенко

 94. Венчурне інвестування як важливий напрям інтенсифікації інноваційної діяльності в Україні

  Authors: О. В. Шимко

 95. Розвиток теоретичних моделей дослідження податкової поведінки

  Authors: О. В. Гурнак

 96. Кількісна оцінка процесу кредитування та дохідності банку

  Authors: Н. В. Дзюбановська

 97. Планування ризику при портфельному інвестуванні в українську економіку

  Authors: Т. М. Заболоцький

 98. Дослідження ефективності інвестицій у сільське господарство

  Authors: Г. І. Кармелюк

 99. Управління фінансовим результатом консолідованих банків на підставі адаптованої моделі в с. Кромонова

  Authors: А. Ф. Кононенко Г. С. Тодосейчук

 100. Прогнозування рівня інфляції в Україні на основі нейронечітких мереж

  Authors: О. М. Новоселецький І. В. Лопацька

 101. Податкова реформа та стимулювання розвитку малого підприємництва в Україні

  Authors: О. В. Піскунова

 102. Моделі і методи фінансового прогнозування і планування розвитку ЖКГ

  Authors: Ю. Л. Петрушевський

 103. Двокрокова модель оцінкиефективності діяльності банків з урахування нечітких параметрів

  Authors: С. О. Хайлук

 104. Основні управлінські технології при формуванні та реалізації інвестиційно-інноваційного бізнес-портфеля в умовах

  Authors: Б. О. Язлюк