ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Роль документування у системі обліку інших витрат операційної діяльності фармацевтичних підприємтсв

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 19)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 257-260

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У науковій статті досліджено роль методу документування у системі бухгалтерського обліку інших витрат операційної діяльності; розглянуто перелік первинних документів необхідних для відображення інших витрат операційної діяльності, у розрізі бухгалтерських субрахунків; запропонувати власні розроблені первинні документи, які б слугували основою для накопичення витрат на дослідження і розробку нового фармацевтичного продукту.

Last modified: 2018-08-22 04:03:39