ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Інвестиційна компонента стимулювання соціально-економічного розвитку територіальних систем

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 19)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 361-366

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті здійснено опис найбільш доцільних сучасних важелів інвестиційної сфери території з метою їх вдосконалення. З'ясовано сутність інвестиційного механізму з нарощення економічного потенціалу регіонів.

Last modified: 2018-08-22 04:33:59