ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Кількісна оцінка процесу кредитування та дохідності банку

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 19)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 417-425

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Проаналізовано динаміку надання кредитів. Побудовано прогнозні економетричні моделі процесів надання кредитів і заборгованості за ними. Досліджено ефективність процесу кредитування та знайдено імовірність повернення кредитів. Аналітично розраховано оптимальний рівень дохідності комерційного банку. Розглянуто поняття кредитоспроможності позичальника.

Last modified: 2018-08-22 04:53:06