ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

EL CINE MUSICAL: ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DANZA Y LA COREOGRAFÍA

Journal: FOLKLOR AKADEMİ DERGİSİ (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 69-78

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Müzikal sinema, sadece ön görünümde bir noktadan bakılan, çalıştığımız ve anladığımız dans performansının olduğu, çoklu perspektiften ve sinema dansın kendini ifade niyetinden yoksun bir koreografinin kayıt belgesine dönüşür. Müzikal sinemada kullanılan klasik film tekniği, koreografiyi olduğu haliyle, sahnede tasvir edildiği gibi eksiltme (ellipse) olmadan, yürütme ve kayıt süresine karşılık gelecek şekilde lineer olarak alır. Bu tekniğin kullanılmasıyla birlikte, atropolojik ve araştırma amaçlı danışma için her tür dansı ve koreografiyi korumaya yarayan belgesel arşive dönüşür. Belgesel arşiv yararlı ve gerekli bilgiyi tamamlar, aksi takdirde fani dünyası gereği kendini kaybederdi. Ayrıca görsel-işitsel üretim üzerinden kendi teknolojik konuları, örneğin: duraklatmak ve geri sarmak suretiyle bilimsel ve objektif çalışmayı mümkün kılar.

Last modified: 2018-09-13 17:35:52