ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Кримінальне процесуальне законодавство: основні аспекти якісної характеристики

Journal: Herald of Criminal Justice (Vol.2018, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 16-24

Keywords : якість; кримінальне процесуальне законодавство; стандарти якості кримінального процесуального законодавства; судова практика;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Досконалість (висока якість) кримінального процесуального законодавства (далі – ​КПЗ) є основою його стабільності та попереджує зміни у ньому з метою усунення допущених юридико-технічних та змістових дефектів у майбутньому. Втім чинний Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – ​КПК) вже за п'ятирічний термін свого існування зазнав численних змін і доповнень, в тому числі до вже змінених норм. Звичайно, причини та характер таких змін різні. За таких умов украй актуальним є розробка концепту стандартів якості КПЗ, що було б взято за основу законодавцем при розробці та прийнятті законів у царині врегулювання кримінального провадження. Більше того, стандарти якості не можуть бути сталими в жодній соціальній сфері, оскільки вони мають динамічно змінюватися, щоб відповідати запитам суспільства. В контексті євроінтеграції України питання доктринального визначення стандартів (критеріїв) якості закону актуалізується потребою усвідомлення та сприйняття наявної усталеної судової практики Європейського Суду з прав людини, у якій представлено дещо відмінні підходи до розуміння якості закону. Все викладене вимагає комплексного дослідження проблематики якості КПЗ під новим кутом зору. Мета статті полягає у формулюванні основних теоретичних положень, що стосуються визначення категорії «якість КПЗ», які будуть методологічним підґрунтям для подальшого наукового пошуку та формулювання стандартів якості сучасного КПЗ у світлі оновленої національної правової доктрини з урахуванням європейських еталонів щодо сприйняття засадничої вимоги верховенства права.

Last modified: 2018-11-27 04:22:41