ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Herald of Criminal Justice >>

Vol.2018, No.2

Publisher: Taras Shevchenko National University of Kyiv

Publishing Date: 2018-06-24

 1. Участь адвоката в медіації у кримінальному провадженні у контексті реалізації права на справедливий суд

  Authors: Біцай А. В.

 2. Кримінальне процесуальне законодавство: основні аспекти якісної характеристики

  Authors: Глинська Н. В.

 3. Верховний Суд у кримінальному процесі: системна реформа чи проста зміна назви

  Authors: Дригваль Н. П. Монастирська В. Ю.

 4. Щодо права на апеляційне оскарж. та перегляд ухвал суду про обрання та продовження запобіжн. заходу

  Authors: Костюченко О. Ю.

 5. Спеціалізація суддів із здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх

  Authors: Крукевич О. М.

 6. Правовий статус заставодавця як учасника кримін. провадж.: окремі аспекти законодавч. врегулюв. та правозастосовної практики

  Authors: Кучинська О. П. Іверук Н. О.

 7. Повідомлення судді про підозру: проблемні питання правового регулювання, теорії та практики

  Authors: Погорецький М. А. Гринюк В. О.

 8. Реалізація функції захисту під час судового розгляду в кримінальному процесі України

  Authors: Сиза Н. П. Кузьмінська Д. С.

 9. Напрями використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні

  Authors: Сергєєва Д. Б.

 10. Наслідки нерозсекречення процесуальних рішень, на підставі яких проводилися НСРД, у кримінальному процесуальному доказуванні

  Authors: Старенький О. С.

 11. Недоліки ч. 3 ст. 271 КПК України та їхній вплив на стан проведення оперативних закупок

  Authors: Тарасенко Р. В.

 12. "Загадка десятого пункту" або нові підстави для закриття кримінального провадження

  Authors: Тітко І. А.

 13. Співвідношення діяльності слідчого з діяльністю неуповноважених учасників досудового розслідування

  Authors: Цуцкірідзе М. С.

 14. Джерела карного законодавства Австрійської та Австро-Угорської імперій, що застосовувалися на українських землях

  Authors: Берзін П. С.

 15. Співробітництво між Україною та міжнародним кримінальним судом під загрозою

  Authors: Задоя К. П.

 16. Криміналістична характеристика декларування недостовірної інформації

  Authors: Топорецька З. М.

 17. Проблеми реалізації права на справедливий суд у Франції: досвід для України

  Authors: Бережанський Г. І.

 18. Розумність строків тримання під вартою: проблемні питання

  Authors: Войтенко А. В.

 19. The institute of witness immunity in the criminal procedure law of Ukraine and England: the comparative-legal analysis

  Authors: Денисенко Г. В.

 20. Національний правовий механізм забезпечення прав учасників кримінального провадження

  Authors: Іванов М.

 21. До питання про особливості способу вчинення шахрайства у сфері страхування майна

  Authors: Івасюк Х. С.

 22. Деякі правові аспекти доступу до професії адвоката з огляду на реформу адвокатури в Україні

  Authors: Пацкан Н. В.

 23. Науковий висновок щодо законності здійснення досудового розслідування слідчими органів прокуратури після 20 листопада 2017 р

  Authors: Погорецький М. А. Гринюк В. О. Старенький О. С.

 24. Новые горизонты сотрудничества

  Authors: Айтимов Б. Ж.

 25. Перше фундаментальне наукове дослідження проблем методики розслідування злочинів у сфері будівництва

  Authors: Погорецький М. А. Сергєєва Д.Б.