ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

The institute of witness immunity in the criminal procedure law of Ukraine and England: the comparative-legal analysis

Journal: Herald of Criminal Justice (Vol.2018, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 185-194

Keywords : кримінальний процес; кримінальне провадження; свідок; недоторканність свідка; Кримінальний процесуальний кодекс України;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглядається правове регулювання інституту імунітету свідків у кримінальному провадженні України та Великої Британії, спираючись на порівняльно-правовий аналіз. Виходячи з аналізу наукового дослідження вбачається, що імунітет свідка є інституцією, покликаною забезпечувати звільнення у передбачених законом випадках особи, яка підлягає допиту як свідок, від обов'язку давати показання у кримінальному провадження. У статті поставлено за мету здійснити ретельний аналіз установленого та функціонуючого імунітету свідка у формі процесуальної інституції, яка закріплена у нормативно-правових актах Великої Британії та порівняти її з формою, закріпленою національним Кримінальним процесуальним кодексом.

Last modified: 2018-11-27 05:56:19