ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Застосування аналогії при подоланні прогалин у кримінальному процесуальному законодавстві України

Journal: Herald of Criminal Justice (Vol.2017, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 151-158

Keywords : прогалина в праві; види прогалин; аналогія права; аналогія закону; подо- лання прогалин.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Статтю присвячено дослідженню правової природи прогалин в кримінальному процесу- альному праві. На основі аналізу монографічної літератури запропоновано авторську класи- фікацію прогалин. Надано теоретично обґрунтовані пропозиції, що стосуються можливості застосування аналогії для подолання прогалин.

Last modified: 2018-11-28 20:29:21